Проект

Детски стаи в София Парк

Ех, да можехме и ние сега да сме деца и да имаме такива детски стаи…
Клиентката сама ни намери през уеб пространството, хип-хип-ура!
И бе свършила всичката предварителна работа – беше си избрала дизайните,
знаеше как иска да се адаптират спрямо стените и си беше избрала материалите.
Дизайн „Преди дъжда“ е изпълнен на Безшевно Зебло.
Дизайн „Магнолия“ е изпълнен на Безшевна Коприна.

0