Проект

Hub Ahead офис

Нашите тапети бяха залегнали като основа за интериорния дизайн на новия им офис.
Бяха си ги харесали, знаеха точно как искат да ги адаптираме като цветове и така всичко стана много лесно.
И двата тапета („Гранада“ и „Изрази себе си“) са изработени на Текстуриран винилен тапет „Вълни“.
Монтирани са със снадки, но както виждате, дори на тъмния тапет „Изрази себе си“ сандките не се виждат.
Проект на: Hub Ahead

0