Проект

Хотел Маринела, СПА център

За тези, които са израстнали преди Перестройката (като нас), това си е Японският хотел.
Хубавото е, че преобразуването му в хотел Маринела не изключи японската
декоративна нишка, която се поддържа и до днес.
Бяхме много щастливи, когато от СПА центъра ни потърсиха за обновяването му.
Вече бяха избрали два от нашите дизайни, които имахме в японска стилистика –
„Забравена красота“ и „Кенрокуен“.
За щастие имахме и задачата да нарисуваме два нови дизайна.
Това ни дай на нас, да правим дизайни в японска стилистика.
Та ние имаме цяло арт семейство, в което всичките са посветени в
магията на японската илюстрация и калиграфия.
„Забравена красота“ се реализира като светеща кутия, със задно осветелените.
Другите три дизайна са тапети, изработени на Безшевен винилен тапет „Лен“, монтирани без снадки.

0